Mr. Mukund Chitale
President, Dapoli Education Society

Mr. Shreeram Ganapt Majalekar
Vice-President (Jr)

Dr. Sachin Manohar Gujar
Vice President(Jr.)

Dr. Prasad Avdhut Karmarkar
Chairman

Mr. Dinesh Jayanand Nayak
Vice-Chairman

Mr. Sameer Vasant Gandhi
Trustee

Mr. Anand Madhukar Karmarkar
Trustee

Dr. Vinod Vinayak Joshi
Secretary

Mr. Nilesh Jayavant Jalgaonkar
Joint Secretary

Mr. Ravindra Rajaram Kalekar
Member

Mr. Shrikant Shivaji Nijampurkar
Member

Dr. Mohan Raghunath Shigwan
Member

Mr. Ashok Tulshiram Jadhav
Member

Mr. Shreyas Shrikant Kakirde
Member

Mr. Uday Madhav Vaidya
Member

Smt. Smita Ramesh Surve
Member

Adv. Vijaysingh Chandrakant Pawar
Member

Mr. Nitin Narayan Shinde
Member

Smt. Arya Rushikesh Bhagwat
Member